Program PIT 2013

Profesjonalny program PIT 2013 - rozliczaj swoje PITY w najprostszy sposób i bezpłatnie!

Epity 2013

2014-01-20 | Admin | | | |

Program PITy za 2014 rok

Jeżeli chcesz sporządzić swojego PITa sprawnie i błyskawicznie to powinieneś zainteresować się najlepszym darmowym rozliczenie podatku za 2013 programem Pit 2014.

W zeznaniu PIT-37 zamieścić powinno się dochody wynikające z rozliczenie podatku za 2013 praw autorskich i pozostałych praw majątkowych. W tej deklaracji podatkowej wykazuje się w podobny sposób świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także wypłaty z umów aktywizacyjnych. Katalog osób rozliczających rozliczenie podatku za 2013 się poprzez PIT-37 zamykają pracujące osoby tymczasowo aresztowane lub skazane.

Obywatel ma możliwość rozliczać w PIT-36L wyłącznie składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, przekazać 1% swojego podatku na konto stowarzyszenia, ulgę abolicyjną.

index

Przez net możliwe jest rozliczenie wspólnie z małżonkiem. Taki PIT 2013 podpisać może jeden małżonek, który wypełnia akurat deklarację. Nie są wymagane żadne dodatkowe pełnomocnictwa, gdyż złożenie "podpisu" (wpisanie danych uwierzytelniających jednego z współmałżonków) jest uznawane za samoczynną zgodę drugiego z małżonków na wypełnienie deklaracji wspólnie i podanie danych związanych z jego plonami na tej deklaracji. Współmałżonek który składa PIT 2013 działa wtedy nie tylko w swoim imieniu, ale drugiego z małżonków.

Blankiet PIT-28 jest wyjątkiem, który odróżnia go od większości formularzy, ponieważ termin nie upływa 30 kwietnia 2014 roku, a należy go dostarczyć do Urzędu Skarbowego nie później niż 20 stycznia 2014 roku.

Mimo tego, że w druku PIT-28 nie zezwala się potrącić ulgi prorodzinnej, a podatnicy nie mogą odliczać kosztów uzyskania przychodu, istnieje ciąg udogodnień przemawiający za wyborem ryczałtu ewidencjonowanego. W PIT-28 można odliczyć: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, obecnie obowiązujące ulgi i odliczenia innego typu (oprócz ulgi prorodzinnej), ulgę abolicyjną.

Deklaracja pit 28 mogą rozliczyć także osoby, które rozliczenie podatku za 2013 w danym roku podatkowym osiągnęły przychody z poddzierżawienia, podnajmowania, najmowania, dzierżawienia, jednakże każda z tych osób, aby skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego musi wprzódy złożyć do Urzędu Podatkowego oświadczenie, w jakiej przekazana będzie chęć stosowania z tej formy opodatkowania.

Z odjęcia składek ZUS może wykorzystać właściciel jednostki opłacający podatek liniowy 19%, zryczałtowanym rozliczenie podatku za 2013 podatkiem od przychodów ewidencjonowanych, według skali podatkowej.

Bazą do opodatkowania sprzedaży nieruchomości jest przychód, t.j. przychód po odjęciu wydatków osiągnięcia. Osobno obliczyć trzeba przychód a odrębnie wydatki.

Pit-38 to deklaracja, którą przesyłają podatnicy, którzy uzyskały dochody kapitałowe, na przykład ze zbycia udziałów, obligacji, akcji, instrumentów pochodnych i innych papierów wartościowych.

Pit-36 należy dostarczyć mając źródła dochodów z pozostałych źródeł, objętych opodatkowaniem na ogólnych zasadach z użyciem skali podatkowej, od jakich ani zatrudniający, ani podatnik w czasie roku podatkowego nie był zobowiązany do odprowadzania zaliczek.

Rozliczenie rocznych formularzy PIT to bardzo trudna sprawa, chyba że ściągniesz i wgrasz na Twój komputer darmowe oprogramowanie Pit 2014, jaki sprawi że rozliczanie rocznych deklaracji PIT stanie się niesamowicie łatwe i intuicyjne.

Zeznanie PIT-38 użytkowany jest przez podatników prywatnie zbywających wkłady w spółkach prawa handlowego albo zajmujących się rozliczenie podatku za 2013 handlem papierami wartościowymi.

Nie rozliczenie podatku za 2013 musisz pobierać programu na własny komputer. Możesz skorzystać również z internetowej wersji naszej aplikacji. Nie ma nic wygodniejszego jak wypełnienie PIT z przeglądarki internetowej na stronie ftpa.pl.

Na Pit 28 nie jest się w stanie złożyć PITa razem z małżonką albo jako osoba samodzielnie wychowująca dziecko.

Skonstruowaliśmy dla Ciebie aplikację internetową, za której pomocą będziesz w stanie wypełnić szybko i bezproblemowo PIT za 2013 rok przez sieć. Za pomocą mojego internetowego programu możesz rozliczyć deklaracja PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-36L, PIT-28, PIT-39 w 2014 roku rozliczając się za 2013 rok.

Wypełnienie PIT-37 naszym rozliczenie podatku za 2013 programem zajmuje zazwyczaj nie więcej niż 5 minut.

pit 38 program 2013

Jeżeli chciałbyś skorzystać z odliczeń i ulg podatkowych to powinieneś zainstalować oprogramowanie PITy, zapewnia on największe zwroty podatkowe bez konieczności studiowania przepisów podatkowych oraz objaśnieniami Ministra Finansów.

Blankiet PIT-38 a działalność gospodarcza. Formularz PIT-38 wypełniają jedynie ci, którzy zysk z instrumentów finansowych otrzymali osobiście. W formularzu tym nie umieszcza się profitów osiągniętych w ramach prowadzonej firmy.

Przez sieć możliwe jest rozliczenie wspólnie z małżonkiem. Taki PIT 2014 podpisać może jeden małżonek, który wypełnia akurat deklarację. Nie są wymagane żadne dodatkowe pełnomocnictwa, gdyż złożenie "podpisu" (wpisanie danych uwierzytelniających jednego z współmałżonków) jest uznawane za automatyczną zgodę drugiego z współmałżonków na wypełnienie deklaracji wspólnie i podanie danych związanych z jego plonami na tej deklaracji. Małżonek który składa PIT 2014 działa wtenczas nie tylko w swoim imieniu, ale drugiego z małżonków.

Nadzwyczaj najczęściej bazą do sporządzenia PIT 38 jest PIT-8C wypełniony nam przez biuro maklerskie prowadzące rachunek kapitałowy inwestora.